ελ

en

 

Κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΠΕ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 


S E R V I C E S

 

Whether you are having difficulty with your chilled water systems, your air conditioning is not working properly or you simply have a question about some aspect of your HVAC systems, C. SAVVAS ltd has a 24/7 global service network at your disposal. Since our engineers have advanced expertise in and of HVAC systems, from installation to service, they are aware of the different problems that have been or can be encountered on board. This means you can rest assured that these true problem-solving professionals will have the answers you require.


CONSTRUCTION WORKS


HVAC plants for new buildings including the installation of machinery, air duct, piping and required accessories in order to deliver a complete system.


HVAC plants for extensive ships conversions including the installation of machinery, air duct, piping and required accessories in order to deliver a complete system.


Repairs on existing HVAC plants.


PROJECT MANAGEMENT


Project supervision.


Purchasing of machinery, equipment, accessories, following up of project issues with Shipyard, Owner and Naval Authorities.


SYSTEM DESIGN


• Air conditioning for accommodation areas


Heat load calculations for cooling/heating loads of each conditioned area according to ISO 7547


Duct routing layout and machinery arrangement drawings.


• Ventilation systems for machinery spaces and Garage


Air flow rate calculations for each individual space according to ISO 8861


AIR DUCT CLEANING


By engaging C. SAVVAS ltd to mechanically clean duct, you are assured the service of an Indoor Air Quality specialist with qualifications that include:


• Indoor Air cleaning specialist certified by LIFA AIR ltd


• Expert specialized personnel


• Methodical cleaning procedures guaranteed to result in top quality indoor air


 

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλαμβάνει εργασίες στο εξωτερικό και να παρέχει ομάδες από εξαίρετους τεχνικούς με τα απαιτούμενα εργαλεία κι αναλώσιμα με ετοιμότητα να ταξιδεύουν έπειτα από σύντομη ειδοποίηση και να πραγματοποιούν επισκευές σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σε πλοία κατά τη διάρκεια ταξιδιών.